Kaminad

⇒  Kamina südamikud
⇒  Õhkkütte süsteemid
⇒  Valmiskaminad

 Valige seade, mis sobib võimsuselt

Saad parima tulemuse, kui teie seade põleb pidevalt selle nimivõimsusega. Kui teie seade on liiga suur, siis sageli töötavad nad liiga madala põletamise tasandil. Tulemuseks on mittetäielik põlemine ja see ei ole hea korstnale (suureneb risk korstna tulekahjudeks ladestunud tahma tõttu), ega keskkonnale (põlemata suitsugaasid atmosfääris).

Jäätmete põletamine- plast, töödeldud puit, jne on seadusega keelatud. Mürgiseid ja kantserogeenseid aineid, mis vabanevad selle tulemusena õhku on eriti ohtlikud teie tervisele ja keskkonnale. Püüa vältida liiga madala intensiivsusega põletamist.

Kasuta ainult kuiva ja töötlemata puitu. Liigne niiskus puidus takistab efektiivset põlemist. Palju energiat kulub vee aurustamiseks puidust. See kulutab poole rohkem energiat, soosib mittetäielikku põlemist ja palju vähem energiat jääb üle toa kütteks.
Kasutage puitu, mis on kuivatatud hästi ventileeritud kohas vähemalt 3 aastat. Seda soovitust järgides te leiate, et kasutate palju vähem puitu.

Alates 1. juulist 2007 peavad kõik seadmed olema CE heakskiidetud. Tootja on kohustatud kinnitama märgisega seadme vastavust detailsetele tehnilistele spetsifikatsioonidele. Seega on nüüd lihtne võrrelda väärtusi – näiteks toodangu jõudlust, heitmeid ja erinevaid seadmed.