Pottsepatööd

Ahjud, pliidid, kaminad             Soemüürid, väliköögid

Meeldetuletus kütteseadme kasutajale

Kütteseadmed ei ole odavad. Kui ehitada siis ikka selline, mis annab sooja, millel on garantii ja mis kestab aastaid. Nõudke pottseppadelt ja korstnapühkijatelt peale töö teostamist ka seadusega sätestatud dokumentatsiooni.

01.01.2012 a. hakkas kehtima uus tuleohutusseadus, mis tõi kaasa olulised muudatused kütteseadme kasutajale ning ehitajale. Üks olulisemaid muudatusi on see, et kõigil, kes teostavad majandustegevusena pottsepatöid peab olema Kutsekoja poolt väljastatud pottsepa kutsetunnistus ning tahkeküttel köetavaid kütteseadmeid (kamin, pliit, ahi, katel jne.) ning korstnaid tohib ehitada või paigaldada kutseline pottsepp. Ühepereelamus, suvilas või väikeehitses võib enda tarbeks küttesüsteeme ehitada kutsetunnistuseta isik, kuid pärast võib kasutusloa taotlemisel tekkida probleeme. Pottsepp peab väljastama kütteseadme valmimise järel ka kütteseadme passi, kasutusjuhendi, ohutusjuhendi ja muud sinna juurde kuuluvad dokumendid. Kütteseadme passis peab olema ära toodud kõik oluline kütteseadme kohta, ka kütuse liik ja kogus, mida tohib selles kütteseadmes korraga kütta ning salvestusaeg.

carolina solo 2 miljššNunnauun 30 okt. 2013a. 021Pottahi 30 okt. 2013a. 013 – koopiaKlassikaline õhk-kütte kamin

KoolitusKõik kaamera pildid mai 2013a. 378 Moodne glasuurpottidest pliit

PB081140Tellis-soemüür