Ahjud, pliidid, kaminad

Ahjud, mis säilitavad soojust

Ahju tellima hakates on oluline leida oma vajadustega sobivaim ahju tüüp ning õige ahju suurus.

Seega, kui on vaja ahju suvilatüüpi majja, kus tuld tehakse harva, sobib paremini kerge ahi või kaminahi. Kui aga ahi on põhiküte, on oluline võimalikult pikk salvestusaeg.

Ahju kaal ja suurus peavad olema vastavuses ruumide küttevajadusega. Seejuures mõju-
tab hoone küttevajadust muu hulgas selle soojusisolatsioon, tihedus, külmade välisseinte ja akende pindala, õhuvahetus ja muudest allikatest tulev soojus. Ahju valikul tuleb lähtudpaatsalu ahi a sellest, millisesse interjööri ahi ehitatakse, mis on ruumi otstarve ja kui suure pinna peab ahi ära kütma. Ahju valimisel ei tohi lasta ennast eksitada kilovattidel, mida müüjad tihti kasutavad. Ahju puhul on eelkõige tähtis selle soojamahutavus, mis on otseses seoses ahju kaaluga. Mida raskem, seda rohkem aega kulub selle kütmiseks. Mida kergem on ahi, seda kiiremini ta kütab ruumi soojaks ja seda kiiremini ka jahtub. Kütmise eesmärgil sobivad tuppa nii ligi 24 tundi soojust kiirgav tavaline ahi kui ka kaminahi. Viimane on oma nime kiuste tõsiseltvõetav ahi, mille klaasuksest tulekolle läbi paistab. Ahjust teeb ahju ikka soojalõõri ehk soemüüri olemasolu. Küll aga on suur vahe, kas paluda pottsepalt pott- või plekkahju, lasta tulekolle ehitada tellistest või voolukivist. Tänapäeval tehakse ahjusid ka veel soojust salvestavast kuumakindlast valumassist valatud moodulitest, mille välisviimistluseks kasutatakse mitmesuguseid materjale, nagu krohv, glasuur ning plaadid-potid.

Plekkahjusid, mis kujutavad endast plekist kesta sisse tellistest laotud soojalõõre enam Ahieriti ei ehitata. Küll aga leidub neid rohkesti vanemates majades. Plekkahi kuumeneb ja seetõttu ka jahtub üsna kiiresti, miinuseks on veel väike koldeava. Plekkahjudel ei ole, võrreldes teiste ahjudega, ka nii head välimust, kuid selle saab valmis kõige kiiremini ning see on kõige odavam ahjutüüp.Plekkahjul varjab kest tellistesse tekkivad praod ära.

Pottahi on klassikaline ahi, mis on pealt ahjupottidega kaetud. Tellisahjude puhul on kütteks vajaliku energiahulga kättesaamiseks tarvis põletada suurem hulk puitu, sest palju sooja väljub koos suitsuga korstnast, kuna tellis ei ole võimeline seda piisavalt kiiresti endasse salvestama. Punastest tellistest ahi võib praguneda juba esimestel kütmistel.

Voolukivist ahi, mis on põhimõttelt moodulahi, hakkab tellisahjuga võrreldes kiiremini sooja andma. Temperatuur voolukiviahju pinnal tõuseb kuni 80 kraadini, tellisahjul umbes 50 kraadini. VoolukivLeila 1ist ahjude eeliseks on samade kütteomadustega kiviahjude ees pea kaks korda väiksemad mõõtmed, vastupidavus ja küttematerjali säästlikkus. Samuti on voolukiviahjude väljuvad suitsugaasid puhtamad kui kiviahjudel. Ahju hind sõltub kõige enam kasutatavast materjalist ja ahju ehitamise keerukusest. Eestis läheb ahju tellides kõige enam maksma materjal ja kallis tööjõud, siis on mõttekam tellida pigem kiiresti üleslaotav voolukiviahi. Näiteks kahekihilise sahju ladumine võtab aega 5–10 päeva, kuna nii sise- kui väliskest koosneb umbes 400–700 keraamilisest ahjutellisest. See on üks põhjus, miks voolukivist ahjud Euroopas üha enam populaarsust koguvad. Voolukivist ahjud pannakse püsti 1–2 päevaga. Ahju ehitajat palgates on tähtis teada, mida meistrimees on enne teinud. Ja mingil juhul ei tohi koonerdada, sest kõige tuleohtlikum asi majas on lahtine lõke ja seda ju tuli ahjus või kaminas on. Ühtegi ahju pole raske ehitada, kui tead, mida teed. Tuttav pottsepp aga ei pruugi osata kaua otsitud unelmate ahju laduda. Libapottseppade pärusmaa on plekkümbrisega ja ühekordse tellisvoodriga ahjud, mille ladumine ei nõua erioskusi. Ohutum on tellida ahi pikalt tegutsenud firmast, kus on ette näidata varem tehtud tööd.

 Vana ahi korda

SAMSUNG   SAMSUNG   SAMSUNG   SAMSUNG
Vana ahi on väärtus omaette, kuna soojust õhkav ahi annab toale hoopis parema õhustiku kui moodsate kütteviiside puhul. Ühtlasi toimib küttekolle hea ventilatsioonisüsteemina.
Kui Teie vana ahi ei lähe enam hästi soojaks või hakkab suitsu sisse ajama, võib põhjus olla lõõride ummistumises. Sellise küttekolde lõõri seintele kogunenud tahm ei lase ahjul korralikult soojeneda ja ahju kasutegur on 30-50 % madalam.
Esimese vabariigi ning nõukogude korra ajal ehitati palju ringlõõridega ahjusid. Kuid tahmatopse, mille kaudu lõõridest tahma kätte saab, paigaldati neile tavaliselt vaid üks – siibri hooldamiseks ahju ülaosas. Olenevalt lõõride arvust, oleks aga vaja olnud veel 2-3 tahmatopsi. Kui tahm on aastakümneid lõõridesse kogunenud, võib see lõpuks lõõrid ummistada ja ahi hakkab suitsu sisse ajama.
Sellist ahju saab remontida 2-4 tunniga, kui asjatundlik pottsepp freesib tahmatopside jaoks õigetesse kohtadesse ümmargused või kandilised avad. Ahju võib kütma hakata juba samal päeval. Remondiks tehtud väljaminekud tasuvad end ära juba 2-3 kuuga.
Soojuskadu tekib ka juhul kui pliit-soemüür või ahi on õlivärviga üle värvitud. Kao vältimiseks tuleb küttekehalt vana värv maha kraapida ja pind soojuskiirgust võimaldava ja määrdumist takistava lahusega viimistleda.
Vana pottahju, mille koldekivid on läbi põlenud, pole vaja kohe maani maha lõhkuda. Enamasti saab seda remontida või moodsaks kaminahjuks ümber ehitada. Selleks tuleb ahjul üks külg lahti võtta, vana sisu eemaldada, uutest kividest uus sisu laduda ja vanad potid oma kohale tagasi paigutada. Ka vana plekkahju on võimalik remontida, kui ahju sees olev kivist lõõristik on lagunenud. Plekist kest tuleb rõngashaaval eemaldada, siis rõngad ükshaaval tagasi asetada ning uus sisu ehitada.
Asjatundlik kütteseadmete ja korstna ülevaatus, regulaarne tahmast puhastamine ja õigel ajal tehtud remont tagavad kodu turvalisuse ning aitavad kütet kokku hoida majanduslikult rasketes oludes. Esmalt tasub spetsialistiga aru pidada, milliseid töid ette võtta.

 Pliidid, soemüürid ja soepingid

   Pliit   Rünno pliit 0kt.2013 003   Lesoga pliit 003
Kes meist ei oleks kokku puutunud klassikalise pliidi ja soemüüriga. Oli ju vanasti selline „soe süda” igas majapidamises. Pliit on kindlasti ka kaasajal väga praktiline, pakkudes keeduplaadil kiiret sooja ning võimalust toitu valmistada ja praeahjus küpsetada. Klassikaliste pliitide puuduseks oli kindlasti halvakvaliteediline malmvalu ja terasosad, mis on nüüdseks asendunud kvaliteetsete (enamasti Soome päritolu) detailidega. Kasutades kolde ja praeahju puhul klaasiga ust ja malmvalu või keraamilist keeduplaati on võimalus pliidist luua üllatavalt ilus ja kompaktne tervik. Lisaks harjumuspärasele punasest tellistest „puhtale vuugile” on võimalus katta pliit meelepärase viimistlusmaterjaliga – looduskivi, keraamiline plaat, krohv jne. Peale klassikalise variandi, on võimalik ehitada pliit ka põrandani soojenevaks ja selle taga asetsev soemüür asendada madalamal asetseva soepingiga, kus on mõnus istuda või lesida. Populaarsust kogub ka puupliidi juurde lisaks integreeritav elektriga keraamiline pliit, moodustades nii köögis ühtse toiduvalmistamispinna.

Pliit on kodu süda

.Valge glasuurpott pliit Mora tarvikutega
Kas ehk mõtled sinagi sügishämaruses kodu poole sammudes mõnikord igatsusega lapsepõlvekodu puuküttega pliidile, mis oli tõeline kodu süda? Kutsuvat soojust õhkuva pliidi kuumal raual lubati lastel küpsetada kartulikettaid või porgandiseibe, klimbisupi tegemise ajal aga taignakoogikesi. Hilja peale jäänud tulijat ootas lõunasöök soojas praeahjus või pliidi tagaserval. Pliidi soemüüri ligiduses kuivasid suusatamast tulnud laste sokid ja kindad, leigeks jahtunud pliidile aga seadis end mõnusalt kerra pere lemmikkiisu. Paljud kiidavad puupliidi ja soemüüri mõnusat kodusust taevani ning kinnitavad, et puupliidil tehtud toit on võrratult parema maitsega. Kahjuks aga määravad puupliidi olemasolu või puudumise mitte niivõrd meeldimused kui tingimused. On kodusid, kus puupliit ongi ainuvõimalikuks tulekoldeks. Seega tuleks ka pliidivalikusse vääriliselt suhtuda.
Puupliit on kodukujunduses taas ausse tõusnud, kuid kindlasti tuleb vanale pliidile kasuks väike värskenduskuur.
Näiteks võib kunagise Tartu valutehase malmraamis pliidi plekkuksed vahetada läbipaistvate vastu. Ka pliidi praeahjule võib panna kuumakindlast klaasist malmraamis ukse. Keeduplaatidega pliidiraud on vastupidavam, sest kuumenemisel on paisumisruum suurem. Samas võid pliidi ribiplaadile kas või 10 potti korraga peale panna.